2,4,5,6-tetraokso-1H,3H-pirimidinas


2,4,5,6-tetraokso-1H,3H-pirimidinas
2,4,5,6-tetraokso-1H,3H-pirimidinas statusas T sritis chemija ryšiai: žiūrėkaloksanas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.